Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 25. listopadu 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Zřízení výborů a určení jejich členů, zřízení komise a určení jejich členů
 6. Volba předsedy finančního výboru
 7. Volba předsedy kontrolního výboru
 8. Volba členů finančního a kontrolního výboru
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
 10. Prodej nemovitosti čp. 40 v k. ú. Dožice (Káchovna), parcelu st. č. 27/2 v k. ú. Dožice o výměře 215 m2 a parcelu č. 101/2 v k. ú. Dožice o výměře 90 m2 vše dohromady za cenu 550.000,-- Kč
 11. Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Budislavice 282/5 d2 PK o výměře 900 m2 za účelem využití jako výběh pro koně, p. Blanka Youseef Nachtmanová z Budislavic (pozemek za čp. 60, Nachtman)
 12. Žádost manželů Dvořákových z Plzně o zakoupení parcely v k. ú. Radošice (pod cestou na Přídraž) pro výstavbu domu
 13. Žádost SDH Dožice na zakoupení hadic a kulového rozdělovače
 14. Příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2011 Plzeňskému kraji
 15. Návrh na rozparcelování pozemku v k. ú. Starý Smolivec p. č. 163 PK pro stavební parcely
 16. Návrh směny pozemků s bratry Sobotovými v k. ú. Radošice (za pozemek na Přídraži, který můžeme zalesnit, nabízíme Sobotům pozemek vedle kravína v Radošicích
 17. Schválení zápisu v kronikách za rok 2009
 18. Stanovení data zahájení zadávacího řízení projektu „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti a jmenování hodnotící komise pro toto zadávací řízení
 19. Informace o dokončeném propojení vodojemů Budislavice – Mladý Smolivec a o III. etapě rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích
 20. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 18. 11. 2010

  Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 18.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.11.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace