Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. června 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010, inventura za rok 2010
 6. Ukončení nájemní smlouvy hostince ve Starém Smolivci a inventura v hostinci
 7. Výběrová komise stavba hasičárny ve Starém Smolivci
 8. Rekonstrukce tělocvičny v Dožicích
 9. Hry bez hranic
 10. Areál TJ Starý Smolivec, šatny
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 6. 2011
Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.06.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.06.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace