Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. prosince 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 • Schválení programu
 • Volba ověřovatelů
 • Kontrola usnesení
 • Rozpočtové opatření
 • Rozpočet na rok 2012
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p. č. 834/16 k.ú. Starý Smolivec pro firmu ČEZ Distribuce a.s.
 • Smlouva o dílo na zateplení obecních bytů s firmou STAFIS KT s.r.o., Pačejov
 • Podmínky pro prodej a pronájem obecních pozemků
 • Zprávy finančního a kontrolního výboru
 • Informace o kontrole hospodaření MŠ ve Starém Smolivci za rok 2010
 • Diskuse
 • V Mladém Smolivci dne 8. 12. 2011

Vyvěšeno na úřední desku: 08.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace