Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 4. 2015(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vkladové řízení do KN Dožice, RD, p.č. 134/1 – v NN, k NN s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 6. Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče Diakonie ČCE
 7. Veřejnoprávní smlouva na dotaci pro SDH Dožice na okrskové cvičení a výročí založení sboru
 8. Žádost o příspěvek pro útulek pro psy a feny v Borovně
 9. Oprava kanalizace na hřišti v Dožicích
 10. Informace o výsledku hospodaření Obce Mladý Smolivec za rok 2014
 11. Došlá pošta
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 4. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.04.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.04.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace