Záměr č. 8/201(archiv dokumentů)

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje:
záměr prodeje pozemku v k. ú. Radošice, parcela č. 425/14 o výměře 1178 m2 za cenu 20,-- Kč/m2.

Geometrický plán je ke stažení ve formátu pdf

Vyvěšeno na úřední desku: 23.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.09.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace