Záměr č.5/2011(archiv dokumentů)

Zveřejnění záměru OÚ Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje:

  • záměr pronájmu pozemku v k. ú. Mladý Smolivec, parcela č. 946/7 o výměře 86 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok.

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 26.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.08.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace