Záměr(archiv dokumentů)

Zveřejnění záměru OÚ Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Oznámení č.13.
Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb zveřejňuje záměr:

  • záměr prodeje pozemku v k.ú. Budislavece, parcela 629 KN o výměře 10 m2 za cenu 20,-- Kč/m2
  • záměr prodeje pozemku v k.ú. Budislavece, parcela 630 KN o výměře 20 m2 za cenu 20,-- Kč/m2
  • záměr pronájmu pozemku v k.ú. Budislavece, parcela 631 KN o výměře 58 m2 za cenu 1,-- Kč/m2 na rok

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 18.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.01.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace