Obec Mladý Smolivec

Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice je téměř dokončená

Projekt Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice se blíží do finále.

ROP

V roce 2009 jsme zahájili práce na projektu cyklostezky ze Starého Smolivce do Dožic. Nejprve předcházel koncept projektu, projektová dokumentace, stavební povolení. Poté následovala první žádost o dotaci, bohužel neúspěšná a poté druhá a tam jsme již podporu získali. Projekt cyklostezky byl vybrán v 17. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – rozvoj cestovního ruchu.

Samotné výstavbě krom výběrového řízení předcházely průzkumy a přípravné práce, vyřezání zarostlé cesty a zarostlých mezí. Zhotovitelem se stala firma STRABAG a.s. a stavební práce začala provádět 1. 8. 2012. První etapa, samotná výstavba cyklostezky úseku Starý Smolivec – rozcestí kaple sv. Anny, byla ukončena 28. 2. 2013 a od 1. 3. 2013 začala etapa druhá, závěrečná, výstavba úseku cyklostezky rozcestí kaple sv. Anny – Dožice. Instalování mobiliáře a informačních tabulí včetně vydláždění odpočívek celé trasy cyklostezky bylo provedeno v rámci druhé etapy. Stavební část cyklostezky je již u konce a 30. 6. 2013 bude ukončen i projekt jako takový. Náklady projektu dosáhly částky 13,9 mil Kč, dotace na tento projekt při těchto výdajích bude činit 11,8 mil Kč. Projektem vybudovala Obec Mladý Smolivec 2950 m dlouhou cyklostezku s asfaltovým povrchem o šíři 3 m, odpočívadla ze žulových kostek včetně mobiliáře a informačních tabulí. Předána do užívání široké veřejnosti bude 1. července 2013. Na cyklostezce je plánována cykloturistika i pěší turistika, in-line bruslení a běžkování. Co nám cyklostezka krom sportovního a rekreačního užitku nabízí, je i možnost seznámit se s historií našeho území, našich předků, podívat se na zajímavá místa a čerpat energii našeho kraje.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová