Obec Mladý Smolivec

Den dětí v MŠ U VEVERKY 1. 6. 2022

První červnový den patří dětem. Stejně tomu bylo i ve starosmolivecké školce.

Program Dětského dne, jak už zde bývá zvykem, vymyslely a připravily maminky. Letošním tématem byli Bob a Bobek, neboť právě tito večerníčkoví hrdinové provází dětičky celým školním rokem.

Začátek byl naplánován na 15. hodinu, a jelikož děti byly již netrpělivé, nic nebránilo tomu, aby vše mohlo naplno vypuknout. Po krátkém přivítání dětiček i jejich maminek dostaly děti kartičky se svým jménem a mohly začít plnit jednotlivé úkoly. Disciplín bylo celkem deset (Bermudský trojúhelník, Poklad Aztéků, Na Měsíci, V Zoo, Na zahradě, V galerii, Na lehkoatletických závodech, S koloběžkou, Bez klobouku, Konečně doma) a dětičky si procvičily paměť, jemnou motoriku, ale i celé tělo. Za splnění předposlední disciplíny dostaly část mapy a měly před sebou poslední a zároveň nejdůležitější úkol – mapu společnými silami poskládat a následně podle ní najít poklad. Pustily se do toho s nevídanou vervou a během chvilky už s nadšením volaly, že poklad objevily. Po rozdání odměn, které poklad ukrýval, děti dostaly i diplomy a medaile, které si bez pochyby za svoji šikovnost zasloužily.

Poté jsme se všichni přesunuli k ohýnku, aby si děti mohly upéct buřta a doplnit tak energii. Nechyběla ani sladká tečka v podobě dortíků, které upekla jedna maminka. Po takto vydatné svačince se už zbývalo jen rozloučit a poděkovat, jak maminkám za pomoc s přípravami, tak dětem za jejich nadšení a zručnost při plnění rozmanitých disciplín.

Myslím, že se Dětský den vydařil na jedničku, počasí nám přálo a celým odpolednem se linula příjemná atmosféra.

Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat maminkám nejen za pomoc s přípravami, ale také za odměny, kterými přispěly, a za upečený dezert, pak také paním učitelkám za zajištění buřtíků a pitného režimu a paní starostce za balíčky.

Autor článku: Svatava Šlaisová ml.
Autor fotografií: Veronika Panýrková, Kateřina Komárová