Obec Mladý Smolivec

Dětský maškarní bál a setkání harmonikářů v Budislavicích

Jako každoročně se v měsíci lednu uskutečnil dětský maškarní bál v Budislavicích.

Této akci pokaždé předcházely přípravy s pečením, výrobou chlebíčků a balíčků pro děti, kterých se chopily naše ženy. S těmito činnostmi mají již dlouholeté zkušenosti. Pánská část našeho sboru se věnovala přípravě sálu na tuto akci.

V sobotu ve 14 hodin vše vypuklo. Pro osazenstvo sálu, který se velmi rychle zaplnil, začal na pódiu vyhrávat DJ Sumo. Samozřejmě v průběhu celého odpoledne nemohly chybět ani dětské soutěže. Musím říci, že se děti převelice bavily a tančily jako o život. Mašinka vezla nekonečný zástup vagónků a odpoledne velice rychle utíkalo. Před skončením tanečního odpoledne dostaly všechny zúčastněné masky balíčky se sladkostmi, udělala se společná fotka a DJ Sumo ohlásil poslední písničku. Některé děti s rodiči sál opustily a odešly do svých domovů. Ty vytrvalejší ještě zůstaly i na večerní akci, kterou bylo od 18 hodin setkání harmonikářů. Tato akce je v Budislavicích novinkou a konala se poprvé. Vyzkoušeli jsme svoz z našich částí obce, se kterým nám pomohla obec Mladý Smolivec v podobě zapůjčení hasičského dopravního automobilu. Na setkání účinkovalo devět harmonikářů. Všichni ukázali své umění a byli odměněni bouřlivým potleskem. Jednotlivá vystoupení se střídala a celým hudebním večerem provázel Petr Sachunský, kterému se u nás po chalupě říká Budka. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. O přestávce bylo vylosováno ještě dalších dvanáct hodnotných cen. Dále byla připravena jedna soutěž, a to Budislavický štrúdl, do které se přihlásilo úctyhodných 23 pekařů. Někdo přinesl štrúdl slaný, jiný sladký. Porota ohodnotila a vyhlásila čtyři nejlepší štrúdly. Vítězové dostali malou odměnu. Osobně jsem mluvil s jednotlivými porotci a ti se shodli, že činnost porotce je velice těžká, neboť všechny dodané vzorky štrúdlů byly vynikající. Toto mohli ohodnotit i všichni v sále, protože na stoly byly roznášeny vzorky k ochutnávání. Večer celkem rychle plynul. Hosté tančili a hlavně zpívali od prvních tónů až do konce samotného večera. Myslím si, že se jednalo o akci velice zdařilou, která si jistě udělá své každoroční místo v kalendáři a stane se akcí tradiční.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným harmonikářům za účast, obci Mladý Smolivec za podporu, sponzorům za ceny do tomboly, DJ Sumo za hudbu na dětském bále, Petru Budkovi za spolupráci a všem pekařům štrúdlů za dodané vzorky. Dále bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za rozvoj kultury v naší obci a v neposlední řadě všem hostům, neboť jejich přítomnost je pro pořadatele největší odměnou.

Již teď bych chtěl pozvat na další akci. A tou budou pivní slavnosti s názvem Budifest, které se uskuteční 25. května 2024 v Budislavicích. Bude zde možnost ochutnat piva z minipivovarů i od domovarníků. K tanci a poslechu zahraje Piňakoláda. Takže vezměte dobrou náladu a přijďte posedět do Budislavic.

Seznam vystupujících harmonikářů:

Petr Sachunský                   Budislavice

Vlastislav Baštář                 Starý Smolivec

Eva Šmolíková                    Radošice

Václav Čadek                      Kocelovice

Jiří Fiala                               Předmíř

Jiří Benýšek                         Neurazy

Cigler Vladislav                    Radnice

Heligonky Aleše Rusňáka    Plzeň

Doprovod:

Petr Bláha - úvod trumpeta     Budislavice

Vlastimil Kovařík - buben        Starý Smolivec

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Monika Fialová