Obec Mladý Smolivec

Hasiči převzali novou techniku 23. 6. 2018

Sobota 23. 6. 2018 byla pro Mladý Smolivec a jeho pět částí významným dnem.

Hasiči obdrželi tři nové dopravní prostředky. Dopravní automobil značky Mercedes Benz s přívěsem značky Agados a velkoobjemovou cisternovou stříkačku značky TATRA 815 -7. Hlavním dodavatelem této techniky byla firma KOBIT, spol. s r.o. Slavnostní předávání začalo úderem druhé hodiny a účastnilo se ho přes stovku pozvaných hostů i místních občanů. Celým odpolednem nás provázela Veronika Kubová. Na slavnosti jsem měla možnost nejprve promluvit já a předat tak novou techniku našim hasičům. Snažila jsem se všechny přítomné seznámit s celým příběhem získání této techniky a všem připomenout význam, který pro nás tento projekt má a jaké finanční prostředky na něj byly vynaloženy. Poté se slova ujal Miroslav Šustr, zastupitel obce a člen výjezdové jednotky. Ocenil nové dopravní prostředky, které výjezdová jednotka získala díky prostředkům EU a Obci Mladý Smolivec a poděkoval za spolupráci s obcí. Poté došlo ke slavnostnímu svěcení vozů, kterého se ujal páter Robert Konrad Paruszewski. Obřad, který si pro naše automobily připravil, byl velice milý a příjemný. Páter Paruszewski vyzdvihl hasiče, kteří sice získali novou techniku, ale tím získali pracovní nástroj, se kterým často musí nasazovat vlastní životy za záchranu životů druhých. Po vysvěcení vozů pozdravil všechny přítomné brigádní generál Ing. František Pavlas. Ve své řeči vysvětlil význam hasičské techniky i v tak malých výjezdových jednotkách, zmínil význam dobrovolných hasičů a jejich přínos společnosti a v neposlední řadě se snažil všem přítomným sdělit, že techniku nezískali pouze hasiči výjezdové jednotky, ale že techniku předně získali občané našich obcí a blízkého okolí, kteří z tohoto projektu a nákupu techniky budou mít největší užitek. Zvýší se totiž dostupnost hasičů při krizových situacích. V závěru slavnosti získaly naše nové dopravní prostředky svá jména, Tatra 815 -7 – „Evík“, Mercedes Benz – „Embéčko“ a přívěs Agados – „Bobík“. Přítomní si mohli novou techniku prohlédnout a k vidění byla i stará technika. Nejen smolivecká CASka „Mates“, ale všechny Avie našich jednotek a samozřejmě nechyběli radošičtí hasiči se svou starou koňmi taženou stříkačkou, kterou doprovázeli v dobových kostýmech.
Všichni přítomní se mohli občerstvit v hasičárně a od třetí hodiny poslechnout dechovou kapelu Horalku. Od dvacáté hodiny začínala pak taneční zábava, kde k poslechu i k tanci hrála kapela Mild Band. I přes chladnější počasí a velké množství významných oslav v našem okolí, dorazili na naši slavnost hosté a občané v hojném počtu a věřím, že si tento den s námi užili stejně dobře, jako jsme si ho užili my.
Nová hasičská auta mají poslání zachraňovat životy a pomáhat našim občanům, chránit jejich obydlí a území. Přesto ale budu doufat, že výjezdů k záchranným a krizovým situacím bude co nejméně a že auta, když už vyjedou k takové situaci, vrátí se spolu se svou posádkou vždy v pořádku a ve zdraví do té naší malé hasičárny v naší malé obci.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Markéta Kubová