Obec Mladý Smolivec

Havarijní stav požární nádrže v Mladém Smolivci

Již několik let jsme věděli o havarijním stavu požární nádrže v Mladém Smolivci.

Severní stěna požární nádrže byla značně podemletá a začala se propadat i okolní komunikace. Tento stav jsme museli řešit, a proto jsme požádali o dotaci na rekonstrukci požární nádrže do programu Plzeňského kraje PSOV 2014. Dotaci jsme obdrželi ve výši 220 tis. Kč a mohli jsme začít. Ve výběrovém řízení jsme přes zimu vybrali firmu pana Radka Šimsy, která nabídla rekonstruovat nádrž za 919 tis. Kč. Na jaře 2015 jsme nejprve museli provést výlov, pak jsme nádrž vypustili. No a dále následovala betonová výztuha stěn nádrže a úprava dna. Finální úpravy nádrže spočívaly v obezdění nádrže kamenem, rekonstrukci zábradlí, úpravě komunikace a zelené plochy okolo nádrže. Celé léto jsme se potýkali s velkým suchem a chybějící voda v nádrži by byl v momentě nějakého požáru velký problém. Na štěstí se nic nestalo a rekonstruovaná nádrž byla dne 7. 8. 2015 nově napuštěna Smoliveckým potokem a začala opět sloužit svému účelu.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová