Obec Mladý Smolivec

I. BTO griloval - 24.8.2019

Grilovačka I. Budislavického turistický oddílu v Budislavicích

Již po několikáté se poslední srpnový víkend sešel I. Budislavický turistický oddíl v Budislavicích před hostincem, aby si trošku naplánoval svou další činnost a něco ugriloval.
Přípravy začaly těsně před polednem. Byl přivezen stan a lavičky, které zapůjčila Obec Mladý Smolivec, byly přivezeny grily a vše nainstalováno do prostoru mezi hasičárnou a hostincem. Kolem čtvrté hodiny se začali scházet první návštěvníci. V půl páté dorazil p. Fiala z Předmíře, který nám hraje na několika akcích v Budislavicích a téměř ihned po svém příchodu spustil známé i méně známé písničky a přítomní si začali pobrukovat. Po první sérii písní proběhlo oficiální zahájení a přítomní byli seznámeni s podzimním programem turistického oddílu, který začíná autobusovým zájezdem koncem září a poté v měsících říjnu a listopadu bude pokračováno výšlapy v nedalekém okolí. Již tradičním se stalo datum 30. 12., kdy podnikáme předsilvestrovský pochod po okolí, a po skončení probíhá promítání fotek z celého roku. Rovněž na promítání bývá stanoven plán na jarní část našeho turistického roku. Po oficiálním zahájení opět pokračoval pan Fiala se svou harmonikou. Přítomní turisté se celkem dobře bavili a hudební produkce probíhala do rovné půlnoci. Když se hrát přestalo, tak se začali přítomní rozcházet a nutno podotknout, že vypadali spokojeně.
Ranní úklid byl na nás organizátorech. Musím říci, že uklizeno bylo za hodinu, protože se úklidu zúčastnilo celkem dost pomocníků, za což jim patří obrovský dík. Závěrem bych chtěl vyslovit přání, aby se takhle dobrá parta lidí sešla vždycky. Tak na shledanou při nějakém výšlapu, nebo na nějaké akci v Budislavicích.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová