Obec Mladý Smolivec

I. BTO opět vyrazil na zájezd 28.9.2019

Podzimní zájezd I. BTO se uskutečnil 28.9.2019 s cílem Kutná Hora a její památky

Kutnou Horu máme v hledáčku jako cíl našeho výletu již dost dlouho a tentokrát na ni konečně došlo.
S přípravou zájezdu jsme začali jako vždy tím, že jsme rozeslali našim turistům SMS zprávu s informací, kdy se bude zájezd konat. Poté již následovaly obvyklé úkony. Přihlásit se a zaplatit si rezervaci místa. Protože Kutná Hora je velmi lákavým turistickým cílem, přihlásilo se šedesát dva účastníků. Jako dopravce byl jako vždy vybrán pan Vohryzka s autobusem, ale protože bychom se všichni do autobusu nevešli, musel být povolán pan Sachunský (Budka) s mikrobusem, aby na místo určení dopravil zbytek turistů. Odjezd byl naplánován na sedmou hodinu ranní se zastávkami v Kasejovicích, Budislavicích, Mladém a Starém Smolivci a v Rožmitále pod Třemšínem. Cesta utíkala celkem dobře a v deset hodin nás páni řidiči vysadili v obci Grunta, ze které byl naplánován pěší výšlap přes rozhlednu ke kostnici v Kutné Hoře. Pěší cesta vedla krásnou přírodou s nádhernými vyhlídkami na město, avšak jak jsme se na několika místech mohli přesvědčit, i zde se krásy přírody lidé snaží vylepšit odhazováním petek a jiného odpadu kolem cestiček. Po vystoupání na vrchol na nás čekala, musím říci, nádherná moderní rozhledna a většina se ihned dala na výstup. Zajímavostí této rozhledny je, že je bezbariérová, což ocení nejen hendikepovaní spoluobčané, ale i ti trošičku línější. Po sestupu všech našich návštěvníků jsme vyrazili na sestup do města ke kostnici. Návštěvu kostnice zvolili téměř všichni a za sebe musím říci, že bylo na co koukat. Po krásné prohlídce nás páni řidiči převezli do centra města a vyhlásili jsme rozchod. Myslím, že si každý našel to své a nakonec byl spokojen. Já si nenechal uniknout prohlídku chrámu sv. Barbory a musím říct, že jsem dobře udělal. Sraz u autobusu byl naplánován na 17.30, cesta zpět probíhala hladce a ve 20.30 jsme byli doma, trošku unavení ale spokojeni z celkem vydařeného výletu.
Závěrem se sluší poděkovat oběma řidičům za ochotu a shovívavost a turistům za disciplínu, se kterou k výletům přistupují. Čtenářům musím říci, že jeden den na prohlídku Kutné Hory opravdu nestačí, a já sám se do Kutné Hory ještě určitě vrátím, abych si prohlédl to, co jsem nestihl. Další výšlap turistického oddílu bude ve druhé polovině října, ale zatím není upřesněn termín ani cíl výšlapu.
Turistice zdar!

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Eva Kubová