Obec Mladý Smolivec

I.BTO oslavil 10 let

Zdá se to být až neuvěřitelné, ale I. BTO oslavil dne 7.12. 2023 deset let od svého založení.

Každoroční výšlap, který bývá již pravidelně 30 prosince, byl nazván výročním a byla zvolena trasa jako u prvního pochodu. Ještě než se budu věnovat výšlapu letošnímu, tak bych rád shrnul činnost Budislavického turistického oddílu za právě zmiňovaných deset let.

I. BTO byl původně založen jako jakási recese pro partu kamarádů a prvního výšlapu se zúčastnilo 12 turistů.Postupem času se recese proměnila v milou povinnost pořádání různých vycházek po blízkém i vzdálenějším okolí. Dnes již se z původních zakladatelů výšlapů účastní jen pár vyjímek, ale jiní přicházeli a není vyjímkou, že se výšlapu účastní až čtyřicet turistů. Do nabídky byly postupem času zahrnuty i autobusové zájezdy, které oddíl pořádá vždy v květnu a září a v neposlední řadě vždy po dvou letech čtyřdenní splouvání Vltavy, které je také oblíbenou atrakcí. V nedávné době nás potrápila epidemie covidu, ale ani tehdy I. BTO nezahálel a udělal putování po okolí, poněvadž nebylo možné pořádat hromadné akce. Manželé Nových s vlajkou I.BTO brázdí nejrůznější vytrvalostní akce po celých Čechách, takže dělají dobrou reklamu nejen oddílu, ale i celé naší Obci. Každopádně na seznamu akcí je za deset let 76 zářezů. I.BTO združil asi tři generace lidí, kteří se pravidelně setkávají. Je zajímavé pozorovat jak se z dětí stávají mladí lidé, které společné výlety stále baví a doufám, že ještě dlouho bavit budou. Rovněž je to ale deset let života se vším všudy, tudíš i s událostmi negativními, které ale musíme přijmout a musíme jít dál. Tady bych rád vzpomněl na Pepíka Veseckého, který s námi první výšlap absolvoval a oddíl zakládal. Dále na pana Zdeňka Bláhu, který snad žádný výšlap, nebo výlet nevynechal a ve společenství lidí kolem turistů se cítil dobře a samozřejmě na Magdičku Pištorovou a Milana Šimečka, kteří nás opustili v roce 2023. Bohužel tihle již s námi na výšlap nevyrazí, ale v našich srdcích a vzpomínkách na společně ztrávené chvíle mají své místo. Prostě ať tak, nebo tak je na co vzpomínat.

Teď tedy k výšlapu poslednímu. Jako předloha posloužil výšlap první. Sraz byl v 9 hodin v hostinci U Křížů a sešlo se 47 natěšených turistů a dva chlupáči, kteří již do naší skupiny pravidelně patří. Abych čtenářům přiblížil jak široké věkové spektrum náš oddíl zabírá, tak nejmaladšímu účastníkovi, kterým byl Jakub Kolář a jsou mu pouhé 3 měsíce a výšlapu se zúčastnil spolu se svou maminkou Katkou a sestřičkou Aničkou, které jsou pouhé 3 roky. Rovněž se sluší oznámit i nejstarší účastníky, kterými byli manželé Fryčovi, Zdeňka Boušová a Miluška Skuhravá, jejichž věk se blíží, nebo se již přehoupl přes 70 let. Každopádně se všichnio dostali do cíle výšlapu, který svou vzdáleností lehce přesáhl deset kilometrů. Trasa vedla z Budislavic k Bambousku, po asfaltce k hajnici do Kladrubec, ke studánce U Jezevce přes tábor Severka do Přebudova, po Vlastino alej na Holyně a do Budislavic. U Přebudova došlo na rozdělání ohně a upečení špekáčků, klobás a jiných pochutin a pokračovalo se dál. V Budislavicích v hostinci na nás čekala výborná polévka, kterou snad nikdo nepohrdl. Následovalo čtení zápisu z prvního výšlapu a promítání fotek z uplynulých deseti let. I sem k nám přišel Ježíšek, který nadělil mně a Jirkovi Kováříkovi Turistický batoh vzor "BTO – 2024", ze kterého jsem měl upřímnou radost. Jirkovi bude předán následně, neboť se výšlapu neúčastnil. Závěrem si všichni popřáli do nového roku a rozešli se do svých domovů.

Já bych teď závěrem chtěl poděkovat všem, kteří pomáhají s organizací za jejich obětavost a vytrvalost. Všem těm, kteří chodí na turistické akce, výšlapy, autobusové výlety či jezdí třeba jen na vodu, protože bez nich by to nemělo smysl pořádat. Všem bych chtěl jménem oddílu popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2024. A I. BTO bych přál, aby zdolal magickou hranici 100 zdařilých turistických akcí. Kdo se chce přidat, tak nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na shledanou na nějaké turistické akci.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Michal Jan, Zdeňka Spourová