Obec Mladý Smolivec

Informace o investiční akci a jejím financování.

"Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice"

Zveřejněno: 20.3.2009
Sejmuto: 31.12.2009