Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2010

Rekapitulace investišních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2010.

Popis Investice Dotace Dotaci poskytl
Oprava el. rozvodů, nákup akumulaček OÚ 60 000,00 Kč    
Motorová sekačka 23 000,00 Kč    
Trampolína 11 000,00 Kč    
Ochranná pásma vod. zdrojů St. Smolivec 90 000,00 Kč    
Topení, křesla do sauny St. Smolivec 14 000,00 Kč    
Rekonstrukce MŠ St. Smolivec 730 000,00 Kč 535 000,00 Kč PRV ČR, osa IV. LEADER
Pneumatiky modrý traktor 5 000,00 Kč    
Energetický audit obecní byty 40 000,00 Kč    
Energetický audit OÚ a šatny St. Smolivec 80 000,00 Kč    
Propojení vodojemů Budislavice - Ml. Smolivec 875 000,00 Kč 483 000,00 Kč MZE ČR, KÚ Plzeňského kraje
Lesní hospodářský plán 50 000,00 Kč 91 000,00 Kč KÚ Plzeňského kraje
Vybavení jednotek JPOV 56 000,00 Kč 4 000,00 Kč KÚ Plzeňského kraje
Oprava střechy vodárna, schody kostel Dožice 50 000,00 Kč    
Kalendáře 2011 75 000,00 Kč    
Kostel Dožice 325 000,00 Kč 255 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR
Projekt kanalizace St. Smolivec 30 000,00 Kč    
Projekt cyklostezka St. Smolivec - Dožice 24 000,00 Kč    
Projekt rekonstrukce komunikace MS 25 000,00 Kč    
Celkem 2 563 000,00 Kč 1 368 000,00 Kč