Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2012

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2012.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2012

Popis Investice Dotace Dotace poskytl
Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 1. etapa 5 500 000.00 Kč 4 675 000.00 Kč ROP NUTS II Jihozápad-přepodklad
Hasičárna Starý Smolivec - druhá etapa 626 737.00 Kč 257 000.00 Kč PSOV PK
Oprava fasády kostela Dožice - druhá etapa 436 885.00 Kč 100 000.00 Kč KÚ PK
Pozemek - studny Starý Smolivec 240 900.00 Kč    
Čekárna u hasičárny Starý Smolivec 110 703.00 Kč    
MŠ Starý Smolivec - rekonstrukce (bojlery, dveře, voda) 95 000.00 Kč    
Hřiště Starý Smolivec - herní prvky 50 069.00 Kč    
Pletivo lesní školka 48 388.00 Kč    
KD Starý Smolivec - osvětlení sálu 48 290.00 Kč    
KD Starý Smolivec - kotel hostinec 35 647.00 Kč    
Hostinec Mladý Smolivec - čistička vzduchu 35 370.00 Kč    
Zahradní sekačka 33 600.00 Kč    
Prořezání stromů (lípa Radošice, Mladý Smolivec 30 639.00 Kč    
Přívěs Autovia 30 000.00 Kč    
Kampelička Radošice - střecha 29 852.00 Kč    
Pivní sety, stan (Mladý Smolivec, Radošice 24 907.00 Kč    
MŠ Starý Smolivec - herní prvky 17 644.00 Kč    
Vodoměry 16 400.00 Kč    
Zdravotní středisko Mladý Smolivec - akumulační kamna 15 120.00 Kč    
Podtlakový čistič WAP 13 800.00 Kč    
Hasiřárna Budislavice - rekonstrukce elektrické přípojky 12 954.00 Kč    
Gumy Opel Zafira 9 927.00 Kč    
Vlajka TJ Starý Smolivec 9 828.00 Kč    
Knihovna Mladý Smolivec PC 9 318.00 Kč    
Aku nůžky 7 174.00 Kč    
Aku šroubová 7 071.00 Kč    
KD Starý Smolivec - dveře 2 194.00 Kč    
Celkem 7 498 417.00 Kč 5 032 000.00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2012

Hospodaření v lese za rok 2012 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 1148,00
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 18750,00
Zalesněná plocha v ha 3,30
Ožínání v ha 7,50
Nátěr v ha 9,32
Vyklízení - klest v ha 1,46
Probírky v ha 12,77
Prožezávky v ha 3,51
Tržby 1 061 686 Kč
Tržby samovýroba 4 710 Kč
Tržby prodej stromků 59 500 Kč
Dotace zaměstnanci 47 780 Kč
Dotace zalesnění louky 77 540 Kč
Dotace les 93 688 Kč
Těžba, přibližování -416 096 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce -449 720 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie -109 461 Kč
Výsledek za rok 2012 - zisk 366 627 Kč

 


Autor fotografií: Archiv