Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2014

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2014.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2014

Popis Investice Dotace Dotace poskytl
Zateplení OÚ Mladý Smolivec 1 460 220.00 Kč 1 314 198.00 Kč MŽP
Odvodnění OÚ Mladý Smolivec 169 078.00 Kč    
Podlaha zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec 100 856.00 Kč    
Vybavení zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec 71 754.00 Kč    
Zateplení klubovna - šatny Starý Smolivec 872 763.00 Kč 785 487.00 Kč MŽP
Přístřešek klubovna - šatny Starý Smolivec 208 710.00 Kč    
Rekuperační jednotka klubovna - šatny Starý Smolivec 46 766.00 Kč    
Střídačky hřiště Starý Smolivec 94 092.00 Kč    
Zabezpečovací zařízení klubovna - šastny Starý Smolivec 28 077.00 Kč    
Stojany na kola 84 356.00 Kč    
Lavičky 13 998.00 Kč    
Nákup SDH Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice 39 290.00 Kč 34 500.00 Kč KÚ PK
Sporák hostinec Mladý Smolivec 10 028.00 Kč    
Termovárnice 2 957.00 Kč    
Dávkovací čerpadlo vodárna Dožice 14 050.00 Kč    
Náhradní oplachtění stany 18 406.00 Kč    
DH Dožice (nohejbal - stojany) 9 248.00 Kč    
Vývěsní skříň OÚ Mladý Smolivec 17 889.00 Kč    
Informační tabule, kámen - Siblík Mladý Smolivec 32 942.00 Kč    
Pivní sety  13 210.00 Kč    
DH Mladý Smolivec (síť)  2 911.00 Kč    
dataprojektor, plátna 27 691.00 Kč    
       
Celkem 3 339 292.00 Kč 2 134 185.00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2014

Hospodaření v lese za rok 2014 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 730.00
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 8550.00
Zalesněná plocha v ha 1.72
Ožínání v ha 11.55
Nátěr v ha 5.12
Vyklízení - klest v ha 0.67
Probírky v ha 10.74
Prožezávky v ha 5.42
Tržby  806 349 Kč
Tržby samovýroba 6 110 Kč
Tržby prodej stromků 7 080 Kč
Tržby vánoční stromky 2 150 Kč
Dotace zaměstnanci 25 272 Kč
Dotace les 50 580 Kč
Těžba, přibližování -218 738 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce -385 257 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie -110 628 Kč
   
Výsledek za rok 2014 - zisk 182 918 Kč


Autor fotografií: archiv