Obec Mladý Smolivec

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2017

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2017.

Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2017

Popis Investice Dotace / Dar Dotace poskytl
Výběrové řízení CAS a DA Mladý Smolivec 60 500,00 Kč 54 450,00 Kč IROP EU
Výběrové řízení Obnova rybníka Strhaný 60 500,00 Kč    
Vrata Mateřská škola Starý Smolivec 65 390,00 Kč    
Vrata hasičárna Budislavice 68 646,00 Kč    
Oprava stříkačky JSDHO Starý Smolivec 52 735,00 Kč    
Nábytek Mateřská škola Starý Smolivec 73 530,00 Kč    
Vrt Starý Smolivec 165 602,00 Kč    
Projektová dokumentace Obnova rybníka Strhaný 69 000,00 Kč 55 200,00 Kč MZE ČR
Vrata stodola statek Starý Smolivec 31 702,00 Kč    
Akumulační kamna zdravotní středisko Mladý Smolivec 30 694,00 Kč    
Výběrové řízení Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec 42 350,00 Kč 33 880,00 Kč SFŽP ČR
Oprava střechy KD Starý Smolivec a kovárny Starý Smolivec 10 700,00 Kč    
Veřejné osvětlení Dožice 140 498,00 Kč    
Výmalba Mateřské školy Starý Smolivec 24 600,00 Kč    
Bojler hostinec Mladý Smolivec 14 262,00 Kč    
Zahradní traktor Stiga 80 800,00 Kč   KÚ PK
Projektová dokumentace Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec 127 050,00 Kč 101 640,00 Kč SFŽP ČR
Geometrické zaměření Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec 22 750.00 Kč 18 200,00 Kč SFŽP ČR
Přívěs a DA Mladý Smolivec 1 554 850,00 Kč 1 399 365,00 Kč IROP
Kalendáře 2018 64 292,00 Kč    
Vrt Mladý Smolivec 208 950,00 Kč 167 160,00 Kč SFŽP ČR
Střecha hasičárna Budislavice 163 210,00 Kč    
Střecha vodojem Dožice 52 358,00 Kč    
Měřiče rychlosti 150 009,00 Kč 70 000,00 Kč PK
Prodejna Radošice čp. 20 990 000,00 Kč    
Fasáda Mladý Smolivec čp. 27 482 168,00 Kč   PK
Inventarizace stromů 24 200,00 Kč    
Střecha kaplička sv. Vavřince Mladý Smolivec 325 775,00 Kč 150 000,00 Kč PK
Fasáda márnice Budislavice 50 140,00 Kč    
Projektová dokumentace a projektová žádost kurty Starý Smolivec 48 200,00 Kč    
Digitalizace kronik 35 871,00 Kč    
Dresy SK Starý Smolivec 16 643,00 Kč    
       
Celkem 5 307 975,00 Kč 2 049 895,00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2017

Hospodaření v lese za rok 2017 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 940,00
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 7500,00
Zalesněná plocha v ha 1,5
Ožínání v ha 6,02
Nátěr v ha 6,61
Vyklízení - klest v ha 0,64
Probírky v ha 40 let 8,00
Prožezávky v ha 3,01
Oplocenky v bm 250,00
Tržby  822 765 Kč
Tržby samovýroba 7 080 Kč
Tržby prodej stromků 121 000 Kč
Tržby vánoční stromky 4 600 Kč
Dotace zaměstnanci 101 331 Kč
Dotace les 57 077 Kč
Těžba, přibližování 349 820,1 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce 326 016 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie 125 174,51Kč
   
Výsledek za rok 2017 312 842 Kč


Autor fotografií: Foto archiv