Obec Mladý Smolivec

Kabát Revival Plzeň zavítal do Starého Smolivce 8. 10. 2022

Druhý říjnový víkend se ve Starém Smolivci nesl ve společensko-kulturním duchu.

Obec Mladý Smolivec si totiž pro své občany připravila překvapení – koncert skupiny Kabát Revival Plzeň. Tato událost se konala v sobotu 08. 10. 2022 a to v místním kulturním domě „Na zámečku“.

Vše vypuklo o chvilku déle, než jsme zvyklí při klasických tanečních zábavách – oficiální začátek byl naplánován na 21. hodinu. Vše je připraveno, návštěvníci jsou usazení na svých místech, může se začít. No a v tu chvíli se začal Starý Smolivec doslova otřásat. Již během prvních tónů byli na tanečním parketě nadšení tanečníci a jejich počet se rychle navyšoval. Než jsme se nadáli, byl již taneční parket zcela zaplněn a všichni si naplno užívali známé „kabátovské“ songy.

Večer utíkal rychlostí blesku a my se pohupovali do rytmu rychlých i pomalých písní, jejichž slova (si troufám říci) znal každý v sále. Série písniček se střídaly skoro stejně rychle, jako údery do bicích, všichni se příjemně bavili a sálem panovala uvolněná a zároveň pekelná atmosféra. Celým sálem se ozýval zpěv všech přítomných, kdo by taky neznal známé hitovky od „Kabátů“. Mezi sériemi byla vždy krátká přestávka, abychom mohli nabrat sílu buďto ve výčepu, nebo v přísálí, pitný režim se přeci musí dodržovat. ????

Než jsme se nadáli, byla tu půlnoc a sobotní večer se tak překlenul v nedělní ráno. Tato skutečnost ale nikomu z přítomných nedělala vrásky a všichni si nadále užívali hudební vystoupení. Nedělní ráno bylo ale předzvěstí jedné skutečnosti, a to blížícího se konce této akce. Kapela zahrála poslední sérii, no a než bychom řekli „Kabát“, sálem se najednou linuly závěrečné tóny poslední písně. Pro některé bylo toto signálem pro nasměrování svých kroků k domovu, zbylí se nedali odradit a pokračovali v příjemně načatém večeru i bez hudebního doprovodu. Akce se (nejen z mého pohledu) vydařila na výbornou, ve tvářích všech přítomných byla patrná radost a pohoda. Skupina Kabát Revival přilákala do Starého Smolivce celkem 200 platících návštěvníků.

Dle mého názoru byla tato akce takovou symbolikou změn ve vedení naší malebné obce a vnímám ji jako pomyslnou rozlučku. Budeme pevně věřit, že tato akce nebyla pro tento rok zároveň akcí poslední (a už vůbec ne pro roky následující). Co říci závěrem? Napadá mě jen jediné (tentokrát údernější než kdykoliv předtím) – „Tak zase příště, na nějaké další akci na Mladosmolivecku.“.

Autor článku: Karolína Černá
Autor fotografií: Eva Kubová