Obec Mladý Smolivec

Knihovna Mladý Smolivec - březen 2021

Netrpělivě jsme všichni čekali, kdy se budou moci knihovny opět otevřít.

Od 29. 12. 2020 musela být i naše knihovna uzavřena, a to téměř na dva měsíce. Čtenáři se poté ovšem mohli začít radovat. Od 19. 2. 2021 pro ně byla obecní knihovna v Mladém Smolivci totiž opět otevřena. Tentokrát ale trochu jinak. Vzhledem k opatřením musela a stále musí knihovna fungovat v režimu výdejního okénka, což do značné míry omezuje výběr knih. Díky novým webovým stránkám knihovny si můžete vybírat knihy z pohodlí domova. V současné době v on-line katalogu evidujeme 3282 knih. Vybírat můžete jak z našeho knihovního fondu, který je neustále rozšiřován, tak z knih MK Nepomuk, jenž jsou i nadále obměňovány.
Váš zájem o registraci a výběr knih on-line mě překvapil. A právě vy nám svými dotazy a připomínkami umožňujete webové stránky knihovny neustále zdokonalovat. Každý čtenář má nyní přístup do historie svých výpůjček, které provedl on-line, nebo osobně u výdejního okénka od spuštění on-line katalogu knih. Právě tuto historii naleznete ve správě svého účtu. Pochopitelně je tato možnost jen pro čtenáře, kteří jsou na webu knihovny zaregistrováni.

Zároveň jsme chtěli, aby byla zpřístupněna také historie výpůjček starších. U každé knihy v on-line katalogu máte možnost zobrazení detailu. V něm naleznete Starý evidenční systém, díky kterému zjistíte, zda jste knihu měli již vypůjčenou. Každý čtenář má své vlastní číslo čtenářského průkazu. Pokud je tedy vaše číslo ve Starém evidenčním systému napsané, knížku jste už četli. Přístup do on-line katalogu má jak čtenář se založeným účtem, tak čtenář bez účtu. Podat požadavek na výpůjčku knihy může ovšem jen čtenář registrovaný.

Knihovna prošla od začátku roku mnoha změnami, které vám doufám ulehčí orientaci mezi knižními tituly. Velkou změnou je roztřídění knih podle žánrů do kategorií. Mezi další úpravu patří například rozřaďovače mezi knihami. V dohledné době také dojde k načítání obálek jednotlivých knih a při vyhledávání vám bude filtrem umožněn výběr knih pouze z MK Nepomuk
Dále bych byla ráda, kdyby se mohla v knihovně uskutečnit menší společenská akce, jako například čtení dětem. Vzhledem k situaci, v jaké se momentálně všichni nacházíme, jsem však ráda, že může být knihovna otevřena alespoň formou výdejního okénka. Věřím, že budeme moci v budoucnu opět otevřít v režimu bez větších omezení.
Květa Marešová ml., knihovnice

Autor článku: Květa Marešová ml.