Obec Mladý Smolivec

Kostel sv. Michaela Archanděla

Druhá etapa rozsáhlé rekonstrukce kostela v Dožicích.

30.11.2009
Druhá etapa opravy kostela začala 24. 9. 2009 demontáží sanktusníkové věž. Věž byla jeřábem snesena, poté byla převezena do Zámlyní k tesaři panu Čejkovi, který za použití některých prvků staré věže zhotovil věž novou, totožnou. Věži jsme touto rekonstrukcí vrátili její původní vzhled, který měla ještě před vichřicí roku 1956. Původně byla věž s lucernou a cibulí. Po vichřici zůstala z věže pouze lucerna, a z nějakého důvodu cibule nebyla obnovena, lucerna byla oplechována do tvaru kužele. Na základě zachovaných fotografií pan Čejka zhotovil sanktusníkovou věž i s cibulí. Po ukončení tesařských prací v Zámlyní, byla věž převezena do Předmíře k panu Cihlovi, který provedl kompletní oplechování. Součástí druhé etapy byla i výměna střešní krytiny střechy nad presbyteriem a z části v těsné blízkosti sanktusníkové věže i nad lodí. Pro střešní krytinu byla použita taška bobrovka režná, plechování, okapy a svody z titanzinku, kříž věže je zinkově zlacený. V pondělí 30. listopadu 2009 jsme jeřábem za dozoru památkářů z Plzně novou věž usadili do krovu kostela. Poté firma Cihla z Předmíře dokončila pokládku tašek a osazení klempířských prvků. Celkem se výdaje na rekonstrukci vyšplhaly na 380 tis. Kč, přičemž jsme z havarijního fondu obdrželi od památkářů 300 tis Kč dotaci. Rekonstrukce kostela byla naší poslední investiční akcí v roce 2009.
Další opravu kostela plánujeme na rok 2010, bude se jednat o dokončení rekonstrukce střechy nad lodí. Fasády, okna a dveře venkovní i vnitřní by si také zasloužily opravit. Bude-li nám štěstí přát a získáme-li finanční prostředky, věřím, že se nám řada z těchto plánu a snů ještě splní…..
Eva Kubová

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Blovský, Kubová