Obec Mladý Smolivec

Kostel sv. Michaela v Dožicích

Kostel sv. Michaela v Dožicích má již ze dvou třetin novou fasádu.

Již pátým rokem probíhá rozsáhlá rekonstrukce kostela v Dožicích. V letech 2008, 2009 a 2010 byla zrekonstruována celá střecha kostela a od roku 2011 jsme začali s fasádou. Nejprve jsme vyměnili okna na severní straně kostela a poté dali novou fasádu na první část kostela – presbytář a sakristii. Letos jsme v rekonstrukci pokračovali a firma STAVEL Příbram s.r.o. udělala novou fasádu na druhé části kostela – hlavní věži, oprava byla včetně výmalby a odvodnění této části kostela. I na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z programu Plzeňského kraje Zachování a obnova kulturních památek PK ve výši 100 tis. Kč. Celkové náklady na opravu druhé části fasády kostela byly 446 tis Kč. Dominanta Dožic je tak zase o něco hezčí a má důstojnější vzhled.

Autor článku: Kubová E.
Autor fotografií: Kubová E.