Obec Mladý Smolivec

Lide Československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem

Tato věta zazněla v sobotu 22. září 2018 hned pětkrát a to v každé z našich obcí.

Nejprve v Dožicích, pak v Budislavicích, následně v Mladém Smolivci, dále ve Starém Smolivci a nakonec v Radošicích. Ve všech našich obcích se totiž konaly oslavy 100. výročí od založení Československa.
Program této akce byl velmi bohatý. Začátek akce proběhl ve 12:00 v Dožicích u pomníku padlých v 1. světové válce. Těsně před začátkem pietní akce si všichni přítomní mohli všimnout nastoupených hasičů, respektive několika zástupců z každého sboru Mladosmoliveckého okrsku, oděných do slavnostních uniforem, pracovních stejnokrojů PS II., ale také zásahových obleků.
Nicméně zpět k průběhu pietní akce. „Domácí“ hasiči (tedy hasiči ze sboru dané obce, ve které jsme se aktuálně nacházeli) položili věnec na pomník padlých v 1. světové válce. Dále zazněla státní hymna. Poté všechny přítomné přivítala starostka obce, paní Eva Kubová a připojila několik slov úvodem a svým povídáním nás přenesla do dob minulých, konkrétně do roku 1918. Dále mluvila o uplynulých 100 letech a životě v tomto období. V její dojemné řeči ji vystřídal místostarosta obce, pan Jan Spour. Ten přítomným nastínil válečnou situaci a stručný výtah ze zápisků, které čerpal z místních kronik jednotlivých obcí. Poté znovu předal slovo paní starostce, která ocenila jednotlivě každý hasičský sbor za jejich obětavost a péči o svou obec. Následně pietní akci pozvolna ukončila a pozvala všechny přítomné na pietní akty do dalších vesnic a dále na odpolední program do Radošic.
Tento akt se opakoval ve všech našich obcích, od 12:35 v Budislavicích, od 13:10 v Mladém Smolivci, od 13:45 ve Starém Smolivci a následně ve 14:20 v Radošicích. Nutno dodat, že každý z pietních aktů se konal vždy u pomníku padlých v 1. světové válce v každé naší obci. Řeč, kterou paní starostka a pan místostarosta pronášeli, byla v každé obci rozdílná, proto bylo velmi zajímavé sledovat všechny pietní akty. Časový harmonogram seděl s přesností na minuty, za což organizátorům akce (Obci Mladý Smolivec) patří velký obdiv.
Po příchodu k radošické hospodě, kde byl naplánován zbytek programu, pro nás již bylo připraveno posezení a velké pohoštění v podobě rautu. Odpolední program pak zpestřila kapela Kudrnáči, která nás od 15:00 v místním sále doprovázela dechovou hudbou v našem veselí. Lehce po 16. hodině začalo představení divadla Orel, které nám odhalilo 30. léta minulého století. Mohli jsme si prohlédnout módu tehdejší doby, zkrátka jsme se stali svědky historie 30. let. Toto představení mělo mezi účastníky veliký ohlas. Po představení opět k poslechu a tanci hrála kapela Kudrnáči až do 19. hodiny.
Od 20:00 se pak konala taneční zábava, kde všechny přítomné příjemně naladila skupina Rhytmic a provedla je celým večerem až k časným ranním hodinám.
Akce se nadmíru vydařila, počasí nám přálo (na to, jakou hlásili zimu, nám svítilo sluníčko, jen ten vítr nás občas pozlobil), jak se říká, bylo dobře objednané. Celkový počet návštěvníků, kteří se zúčastnili části nebo celého programu, byl velký. Jednalo se o krásnou a dojemnou akci, která nás alespoň na chvíli přinutila se zamyslet nad naší minulostí. Věřím, že všem účastníkům se tato událost líbila tak jako mě. Zakončím to slovy: „Tak zase příště, na nějaké akci u nás na Mladosmolivecku.“

Autor článku: Karolína Černá
Autor fotografií: Luděk Blovský, Eva Kubová