Obec Mladý Smolivec

Manželé Konvářovi z Dožic oslavili zlatou svatbu

Padesát let společného života oslavili 13.9.2019 František a Jana Konvářovi.

Dožický rodák František absolvoval Zemědělské učiliště Dřevokov Blatná. Po návratu ze základní vojenské služby nastoupil u SNB jako řadový příslušník sboru. V roce 1978 dokončil střední policejní školu a pokračoval ve vysokoškolském studiu. V roce 1984 promoval na Právnické fakultě UK v Praze. Ve své 39 let trvající policejní kariéře dosáhl významných postů. Kromě funkce Ředitel úřadu vyšetřování okresu Plzeň-jih působil i v ÚOOZ. Do důchodu odcházel v roce 2007 v hodnosti plukovník. Do součastnosti působí jako přísedící u  soudu. Ve svém volném čase se věnoval nejen svým koníčkům - historii, čtení, hře na harmoniku a drobnému hospodářství, ale řadu let pracoval i v obecním zastupitelstu. Připomeňme i velký podíl na přípravách oslav 700 let obce Dožice spojených se setkáním rodáků.

Paní Jana Konvářová, rozená Šollová pochází stejně jako manžel František z Dožic. Vyučila se jako švadlena v Šumavanu Kasejovice. Po mateřské dovolené si ji většina z nás pamatujeme jako školnici v ZŠ Dožice. Před odchodem do důchodu v roce 2005 pracovala jako kuchařka. Má ráda vše kolem rodiny a domova. Stará se o domácnost a malé hospodářství. Na něco ale nesmíme zapomenout, paní Jana má velmi ráda všechny vědomostní kvízy a krížovky a v luštění je opravdu dobrá.

Své ano si Jana a František řekli 13.9.1969 ve vrčeňském kostele a obřad proběhl na MNV Vrčeň, jak to v té době bylo obvyklé. Vychovali tři děti. Těší se ze sedmi vnoučat a dokonce jednoho pravnoučete.

K významnému jubileu blahopřála starostka obce Mladý Smolivec paní Eva Kubová, Marie Kecová a Eva Kubíková.

Autor článku: Václav Blovský
Autor fotografií: Václav Blovský