Obec Mladý Smolivec

Masopust Budislavice 2020

Každoroční masopustní průvod v Budislavicích

Již nikomu se v Budislavicích nemusí říkat, v kolik hodin je sraz na masopustní průvod. Všichni domorodci i chalupáři, kteří se chtějí zúčastnit, se dostaví do hostince před 13 hodinou a lehce po odbití hodiny 13. se vyráží a bere se dům od domu. Ve většině domácností probíhají přípravy již od časného rána, aby se maskám dostalo dostatečného pohoštění.
Ve 13 hodin bylo před hostincem napočítáno 25 účastníků v roztodivných maskách a kostýmech a mohlo se vyrazit. Uklízečky se snažily tu umýt auto, tu umýt okna, indiáni si cestou místo koně osedlali čtyřkolku, na vše dohlížel člen zásahové jednotky. Byla přítomna i lékařka, která byla připravena ihned zasáhnout, kdyby se v Budislavicích objevil corona virus. Budislavický dudák sice nic nezahrál, ale zato měl výstavní dudy a samozřejmě si u každé chalupy chtěli domácí nadojit trošku mléka od utržených a zatoulaných krav. Průvod zpočátku celkem rychle postupoval, ale s postupem času se rychlost dost zpomalovala a zastávky u jednotlivých stavení se prodlužovaly a nakonec se jako obvykle spěchalo, abychom dorazili do hostince ještě za světla a mohli celou akci zhodnotit. Samozřejmě, že domů nikdo nespěchal a posezení pokračovalo až do nočních hodin Nutno podotknout, že se zúčastnilo hodně masek z mladší generace, takže se zachováním tradice by neměl být problém. Jako pozitivum lze brát i fakt, že v průběhu odpoledne a večera došlo pouze k opravdu lehkým zraněním, ze kterých se postižení během druhého dne lehce dostali. Takže zase někdy v Budislavicích o masopustu.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Eva Kubová