Obec Mladý Smolivec

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 26.7.20211

Nové mimořádné opatření a dvě změny mimořádných opatření MZ ČR, vše projednáno a schváleno vládou 26.7.2021

Zveřejněno: 27.7.2021
Sejmuto: 12.8.2021