Obec Mladý Smolivec

Modlitba za vlast 18.5.2021

Dne 18.5 2021 se konala v nepomuckém kostele sv. Jana Nepomuckého Modlitba za vlast.

Tato slavnostní akce byla jednou částí významných událostí v Nepomuku. Nepomuk oslavil 300 let od blahořečení sv. Jana z Nepomuku, nepomuckého rodáka.
Na slavnostní modlitbu byli pozváni zástupci obcí regionu Nepomucka a mezi nimi jsme pozvání obdrželi i my. Pozvané starosty či starostky doprovázel většinou místostarosta nebo starosta sboru dobrovolných hasičů, který nesl vlajku obce nebo sboru. Za naši obec jsem se této významné události účastnila já a místostarosta Jan Spour, který nesl obecní vlajku.
Mši celebroval českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil a účastnili se jí téměř všichni biskupové naší země. Byla to událost, která v našem regionu neměla obdoby. Ono oslavit tři sta let od prohlášení Jana Nepomuckého za svatého se nepoštěstí jen tak někomu. Minimálně dalších sto let, ale to už bude let čtyři sta. Všichni organizátoři Města Nepomuk včele s panem starostou Švecem, celá nepomucká farnost vedená páterem Špiříkem a Matice sv. Jana Nepomuckého vedená jejím předsedou panem Česákem, se k oslavám připravovali dva roky. A dokázali všichni společně toto významné výročí i v této nelehké době oslavit velkolepě a velice důstojně.
Součástí modlitby bylo i čtení přímluv za vlast jednotlivými starosty pozvaných obcí a udílení pamětních stuh. Stuhy k vlajkám osobně připnul pan biskup Kročil a ke stuze ještě přidal pan starosta Švec každé obci pamětní medaili. Mši provázel pěvecký sbor Canto Nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký, Dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk Pšeničky.
Děkujeme pořadatelům za možnost účastnit se této krásné a významné události, byli jsme velice poctěni být u toho. Již dnes můžeme říci, že se svatojánské oslavy povedly a to ještě potrvají téměř celý rok.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová, Martina Řehořová, Lukáš Mácha