Obec Mladý Smolivec

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Závěrečný účet 2021, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Příloha 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021, Údaje o poskytnutých garancích 2021, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2021

Zveřejněno: 31.5.2022
Sejmuto: 16.6.2022