Obec Mladý Smolivec

Nejsou jim lhostejné

Křížky – Boží muka, byly v minulosti skoro u každé cesty, před každou vesnicí.

Potkáváme je na svých toulkách krajinou. Občas se u nich zastavíme a zamyslíme se nad tím, kdo a z jakého důvodu je postavil právě zde. Jsou to němí svědkově dějů a časů dávno zašlých i těch budoucích. Trpělivě snáší vlídné zacházení stejně tak jako neuctivou ruku lidí bez víry, úcty a hlubším smyslu. Ano bavíme se o kapličkách a křížcích, kterým říkáme Boží muka.

I u nás najdeme mnoho těchto sakrálních staveb, bohužel některé chátrají, jiné zase bez povšimnutí zmizí. Ne každý z těchto svědků minulosti, který zmizel, se dočká, že bude znovu nalezen a opraven. Přestože Obec Mladý Smolivec se snaží tyto historické stavby opravovat a uchovávat, je jich ještě stále mnoho, které na opravu zatím čekají.

Některé ztracené křížky mají takové štěstí, že je najdou naši všímaví občané. Na křížek nás upozorní, nebo v lepším případě na vlastní náklady opraví a znovu do přírody vrátí. Tak tomu bylo i s křížky u cesty z Mladého Smolivce do Dožic, které našel a opravil pan Robert Krejčí. Nebo paní Květa Marešová, která zachránila anděla z Božích muk u Starého Smolivce, kterého zloděj vytáhl ze zamřížovaných muk, ale nechal ho ležet u cesty. Proč, to už nezjistíme, ale díky paní Marešové, která si ho v neděli ráno v půl šesté všimla, nám zůstal. Takové dobré skutky si rozhodně připomenutí a pochvalu zaslouží.

Eva Kubová

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová