Obec Mladý Smolivec

Nová náves a veřejné prostranství vedle úřadu v Mladém Smolivci

Letošní rok podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro naši obec tři projekty

Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství, Hřbitov Budislavice - technické zázemí včetně drobného mobiliáře a Mladosmolivecká hřiště - místa aktivního a pasivního odpočinku. První projekt je již hotový a dokonce i profinancovaný. Jednalo se o prostranství návsi vedle zdravotního střediska a prostor okolo budovy úřadu. Zakázku na rekonstrukci vyhrála firma SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. a vše probíhalo podle plánu. Dokonce ani koronavirový lockdown stavbu nezbrzdil. Firma pracovala velice dobře a výsledek je výborný. V rámci projektu byly prostory vyasfaltovány a vydlážděny, byly opraveny kanalizační vpusti a domovní uzávěry, dokonce i dva hydranty. Byly zachovány odtokové poměry dešťové vody a zachován prvek ekologické stability. Tato veřejná prostranství v minulosti prošla rekonstrukcí sítí nízkého napětí a věřím, že i díky tomu tyto nové plochy zůstanou dlouhá léta neporušeny. Celá rekonstrukce stála 3 489 548,78 Kč včetně DPH a dotace od MMR ČR činila 2 440 783 Kč. Díky rekonstrukci vznikla i nová místa pro veřejnou zeleň a tu nám již mimo projekt zajistila firma Ing. Vladislav Bouše z Blatné za 33 495,46 Kč. Přibyly nové lavičky a občané tak mohou třeba při čekání na pojízdnou prodejnu pohodlně klábosit a společně posedět.

  

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová