Obec Mladý Smolivec

Odborná příprava výjezdové jednotky hasičů JPO III Mladý Smolivec 3. 11. 2022

Výjezdová jednotka hasičů JPO III Mladý Smolivec ani na podzim nezahálí. V průběhu října a listopadu se členové výjezdové jednotky zúčastnili dvou odborných příprav.

V říjnu a v listopadu prošla postupně celá jednotka kurzem zdravovědy, který se konal odpoledne v Mladém Smolivci v místnosti bývalého hostince. Kurz naší jednotce zajistil HZS PK a trval více než 2 hodiny. Zdravotník ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, stanice v Nepomuku, proškolil členy výjezdové jednotky například v oživování osob, zastavení krvácení a dalších úkonech, které mohou při svých výjezdech k zásahu zajisté potřebovat.

Ve čtvrtek 3. listopadu se pak 4 členové výjezdové jednotky zúčastnili taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje, organizovaného HZS PK, které se konalo v Zahrádce u Čížkova. Jednalo se o simulaci hromadné dopravní nehody devíti osobních automobilů a dvaceti šesti zraněných osob, akce se zúčastnila dokonce i letecká záchranná služba Líně. Tento plánovaný zásah všech složek IZS prověřil spolupráci a koordinaci mezi složkami, taktiku provedení zásahu a koordinaci při vedení společného zásahu vedoucích a velitelů jednotlivých složek. Výjezdová jednotka z Mladého Smolivce se zásahu zúčastnila se svojí Tatrou a jejich hlavním úkolem bylo vyproštění zraněných osob z předem připravených nabouraných automobilů.

Autor článku: Alena Spourová
Autor fotografií: Jan Marek