Obec Mladý Smolivec

Opuštěná hrobová místa na budislavickém hřbitově

V roce 2020 jsme obnovovali nájemní smlouvy na hrobová místa na pohřebišti v Budislavicích. Zůstalo asi dvacet pět hrobů, u kterých jsme nedohledali pronajímatele.

Tak jsme ještě rok nechali na náhrobcích opuštěných hrobů cedule s informací, že hroby budou demontovány, když nebude obnovena nájemní smlouva. Na naše výzvy se ozvalo ještě asi 8 nájemců a smlouvy tak byly prodlouženy. Ostatní hroby však zůstaly opuštěné, bez pronajímatelů. Protože se jednalo o hroby, kde již desítky let nebyly uloženy žádné ostatky zesnulých, mohly jsme nechat polorozpadlé hroby demontovat. Veškeré práce provedla firma paní Hany Vanišové z Nepomuka a odstranění náhrobních kamenů stálo 74 tis. Kč.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová