Obec Mladý Smolivec

Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Smolivec o navazující části sousedních k. ú. Radošice a Mladý Smolivec zn.:SPU 205399/2022/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Smolivec o navazující části sousedních k. ú. Radošice a Mladý Smolivec.

Zveřejněno: 08.6.2022
Sejmuto: 24.6.2022