Obec Mladý Smolivec

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků zn.: SPU 199994/2021/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice

Zveřejněno: 15.6.2021
Sejmuto: 01.7.2021