Obec Mladý Smolivec

Pouť v Budislavicích 2023

Již několik let probíhá pouť v Budislavicích jiným způsobem než dřív.

Samozřejmě nemůže chybět poutní Mše svatá v místním kostele svatého Jiljí, vždyť právě kvůli tomuto světci se u nás pouť slaví. Poutní mši sloužil Páter Špiřík z Nepomuku, který naši farnost duchovně spravuje. Bylo možné si v neděli prohlédnout i faru, která byla v neděli otevřená a připojit svůj podpis pod dopis, který byl posléze zaslán na Českobudějovickou diecézi, ve kterém byla vyjádřena nespokojenost se stavem farní budovy. K pouti neodmyslitelně patří pouťová zábava a nějaké ty atrakce pro děti. Letos přípravy započaly děvčata výrobou pouťových růží nejprve pod vedením Lídy Voříšků a posléze se osamostatnily a jejich výtvory byly nádherné. V sobotu v 16 hodin začala před hostincem v připravených stanech vyhrávat muzika v podobě dvojice pánů z Bubovic a otevřela se střelnice. Již k sobotě patří i otevřený gril, kde si návštěvníci mohli dát něco dobrého k snědku a v hostinci to mohli náležitě zapít. Odpoledne probíhalo celkem poklidně, počasí nám přálo a přítomní se bavili. Kolem jednadvacáté hodiny se harmonika vyměnila za kytaru a hrálo se až do třetí hodiny ranní, kdy se poslední opozdilci přesunuli domů. Nedělní ráno bylo ve znamení přestavění stanů a přípravy na odpoledne. Ve třináct hodin se začalo před hostincem opět vyhrávat, což odpolední poutní posezení rovněž zpříjemnilo. Pro děti tu byla opět střelnice a skákací hrad. Kolem hasičárny byly různé soutěže pro děti, a nejen pro ně, protože si je vyzkoušely i maminky a mnohdy i babičky. Po loňském malování kamínků, bylo letošní novinkou tvoření různých náramků a náhrdelníků z korálků. Odpoledne kolem sedmnácté hodiny opět nastal úklid, byly zabaleny stany, hrad a soutěže a jen muzika stále vyhrávala a nastal čas, že si mohli sednout i organizátoři a chvilku se pobavit. Muzika letos vyhrávala do 21:30 a poté se přítomní rozešli do svých domovů.

Závěrem bych letošní pouť prohlásil za vydařenou a chtěl bych poděkovat všem pomocníkům, kteří se na její organizaci podíleli, protože bez nich by to nešlo a Budislavice by jen rozšířili řady tak nějak kulturně mrtvých obcí, kde se nic neděje. Rovněž chci poděkovat Obci Mladý Smolivec, která naši pouť jak materiálně, tak finančně podpořila a bez jejího přispění by to také nešlo. A vás, kteří jste si letos do Budislavic cestu na některou naši akci nenašli, bych chtěl pozvat na příští rok a slibuji, že uděláme všechno proto, abyste se u nás cítili příjemně. Tak zase někdy v Budi. 

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Monika Křížová