Obec Mladý Smolivec

Pouťový víkend v Dožicích - 2. a 3. října 2021

První říjnový víkend proběhla v Dožicích tradiční pouť.

Stejně jako do ostatních vesnic ani do Dožic nedorazili světští a tak i u nás proběhla pouť jinak než obvykle.
Přípravy započaly již v pátek, kdy bylo potřeba připravit nejen výčep v místní hospůdce, ale také sál pro sobotní večerní zábavu a samozřejmě také hřiště pro pouťový fotbalový turnaj.
Fotbal se konal nově již v sobotu a zároveň s ním bylo na hřišti připraveno pouťové sousedské posezení s točeným pivem, limonádou a výbornými klobásami. Počasí posezení venku přálo a tak se na hřiště trousily hloučky místních i pouťových návštěvníků po celý den. Děti si až do pozdního odpoledne na hřišti užívaly prolézačky a skákací hrad, vyzkoušely si lukostřelbu a také se mohly nechat ozdobit malováním na obličej. Příjemné odpoledne bylo ukončeno kolem páté hodiny, kdy se občerstvení na hřišti uzavřelo a přesunulo se spolu s několika vytrvalci do hospůdky, kde se už připravovala kapela Kudrnáči na večerní zábavu.
Pouť v Dožicích pokračovala i v neděli, a to poutní mší, které se zúčastnilo přes dvacet návštěvníků. Poutní mši svatou sloužil duchovní správce farnosti Spálené Poříčí páter Robert Bergman od 11 hodin v kostele sv. Michaela archanděla. Odpoledne po nedělním obědě se místní sešli, aby se vše uklidilo a zároveň se zhodnotilo, jak se pouť vydařila. Za sebe musím říci, že se celý pouťový víkend vydařil a proto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Obsluze v hospůdce i na hřišti, organizátorům pouťového odpoledne, Obci Mladý Smolivec a hlavně všem, kteří přišli a užili si pouť s námi!

Autor článku: Alena Spourová
Autor fotografií: Monika Juráčková, Alena Spourová, Luděk Blovský