Obec Mladý Smolivec

Požární nádrž v Radošicích

Radošická nádrž je již čtvrtou nádrží na Mladosmolivecku, kterou jsme rekonstruovali. Na opravu jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje ve výši 450 tis. Kč. Celá rekonstrukce přišla na 1853 tis. Kč.

Nádrž pro nás rekonstruovala firma SVS Blatná s.r.o., která podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídku. Bylo urovnáno dno nádrže, obezděny stěny nádrže, postaven nový požerák a opravené odtokové potrubí. Nádrž je již dokončená a nyní ji napouštíme. Bohužel jsme odkázáni na dešťovou vodu a tak zaplnění nádrže chvíli potrvá.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová