Obec Mladý Smolivec

Požární nádrž ve Starém Smolivci

Požární nádrž ve Starém Smolivci u Valentů už pomalu natéká

Díky dotaci Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova jsme mohli opravit další požární nádrž v našich obcích. Jedná se již o třetí. První byla v Mladém Smolivci, druhá v Dožicích a třetí je tato.
Celá oprava započala již v loňském roce na podzim výběrem zhotovitele a předáním staveniště. Nejprve byla nádrž vypuštěna, poté byly odstraněny stromy a pak se začalo stavět. Opravou byly vyztuženy stěny nádrže, byl vyměněn požerák a upraveno dno nádrže, odvezeno bylo i nanesené bahno z okolních polí. Stěny nádrže byly obloženy lámaným kamenem, zábradlí bylo nastaveno a natřeno. Opravu prováděla firma POTENEC s.r.o., která vyhrála naší zakázku malého rozsahu a nabídla nám cenu 1.438.219 Kč bez DPH. Dotace od Plzeňského kraje činí na tuto akci 300 000 Kč. Zbytek uhradí obec ze svého rozpočtu. Součástí opravy bylo i odstranění nakloněných a proschlých bříz, které nádrž lemovaly. Kořeny stromů narušovaly stěny nádrže, a proto určitě nebudeme stromy k nádrži vracet. Zatím to necháme pouze okolo zatravněné, postupně může dojít k výsadbě nějaké nízké zeleně, ale to spíše jen pro zkrášlení okolí a zvýšení biodiverzity území.
Nádrž je nyní napouštěna a zatím je voda krásně průzračná. Budeme doufat, že nám ji bahno z okolních pozemků opět moc neznečistí a nádrž nezanese. Jedná se o požární zdroj vody a tak budeme rádi, když bude vody v nádrži dostatek. Retence vody v území je dnes velmi diskutované téma a tak je důležité se jejich obnově věnovat a tyto prvky ekologické stability v území zachovat.

 

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová