Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 6. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 18 h ve Starém Smolivci na hřišti.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Zvolení přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih
 6. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2021
 8. Rozdělení zisku Mateřské školy Starý Smolivec za rok 2021, kontrola hospodaření za rok 2021
 9. Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2021 a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2021
 10. Vyjádření k projektu stavby IE-12-0008227, rekonstrukce NN ve Starém Smolivci
 11. Zpráva č. 3 o uplatňování územního plánu Mladý Smolivec za období 2018 - 2022
 12. Mobiliář na dětských hřištích – cvičící prvky
 13. Odpadové hospodářství
 14. Rozšíření Z-boxu
 15. Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Mladý Smolivec pro volební období 2022 - 2026
 16. Žádost pana Klána z Prahy o pronájem Kulturního domu ve Starém Smolivci
 17. Dotace a probíhající stavební akce
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

 

Mladý Smolivec, 9. 6. 2022

Podepsán: Jan Spour, místostarosta obce

Zveřejněno: 09.6.2022
Sejmuto: 16.6.2022