Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21.10.2021 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. Vyúčtování střechy KD a stříšek u KD ve Starém Smolivci
 7. Nabídka na opravu střechy garáže v Radošicích a ve Starém Smolivci u KD, které jsou v havarijním stavu
 8. Žádost o poskytnutí věcného sponzorského daru pro SDH Dožice na mariášový turnaj
 9. Sportoviště v našich obcích
 10. Žádost pana Linharta ze Lnář o odkup p. č. 263/99 o výměře 892 m2 oddělené z p. č. 263/17 v k. ú. Mladý Smolivec (Na Drahách)
 11. Příprava rozpočtu na rok 2022
 12. Žádosti o dotace do programu MMR ČR na rok 2022
 13. Dotace a stavební akce
 14. Došlá pošta
 15. Diskuse

Mladý Smolivec, 14. 10. 2021

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Zveřejněno: 14.10.2021
Sejmuto: 21.10.2021