Obec Mladý Smolivec

Právě vyšla kniha Sebrané povídky Karla Sedláčka autora Zdeňka Hřebejka

Historicky první křest knihy v Mladém Smolivci se konal 2. listopadu 2013.

Brzy po 15. hodině se sál OÚ zaplnil do posledního místa. Slova se ujal Ing. Michal Arnošt, který  přítomné uvítal, představil autora i samotnou knihu. Zdůraznil zpracování knihy jako faktografické v propojení s čtivou formou beletrie. Poté přečetla ukázku z knihy paní Šlaisová. Následovalo vystoupení autora knihy, který zejména poděkoval za účast na tomto setkání, nedostatečně poděkoval za dary, které obdržel k 65. narozeninám, které se skloubily s křtem knihy. (Takže ještě jednou můj velký dík všem za účast, za zájem o knihu i za dary).
O křest se postarala starostka obce Eva Kubová. Následoval přípitek šampaňským a poté se utvořily dvě fronty. Jedna byla na zakoupení knihy a druhá u stolku, kde se odehrávala autogramiáda. Po ní se již rozjela naplno zábava, která se protáhla až do pozdních večerních hodin.
Něco málo k samotné knize.
Jak se dnes žije v Mladém Smolivci, vesničce na pomezí tří krajů, plzeňského, středočeského a jihočeského, se lze dovědět například z webových stránek obce www.mladysmolivec.cz.
Jak se zde ale žilo na počátku 20. století se dozvíme z knihy, která právě vyšla v nakladatelství Blatenská tiskárna.
Příběhy jsou zasazeny do let 1924–1931. Líčí život v obci z pohledu malého chlapce, rodáka z Mladého Smolivce a jeho kamarádů. Z knihy, která využívá krásu českého jazyka zejména v oblasti přirovnání a místního slangu, se dovíme, jak se v této době na malé vísce žilo, jaké zvyky se udržovaly, jak své dětství prožívaly venkovské děti, jaké byly tehdejší zvyklosti např. při úmrtí nejbližších, jaký byl vztah malého chlapce k rodičům, prarodičům, jaké kamarádské lotroviny vymýšlely, připomeneme si, co byl vejminek, co byla železná kráva, jak se chodilo na vejdělek a mnoho dalšího. To vše líčeno s humorem a smyslem pro popis zvyklostí a krásy podbrdské krajiny.

Kniha má 146 stran, vychází u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky o obci Mladý Smolivec (2014) a vy si ji můžete zakoupit na OÚ v Mladém Smolivci nebo objednat na e-adrese: zhrebejk@email.cz  na dobírku za cenu 145 Kč + poštovné, nebo osobně vyzvednout přímo u autora.

Autor článku: Zdeněk Hřebejk
Autor fotografií: L. Fialková, R. Svoboda a K. Žák