Obec Mladý Smolivec

Radošická pouť 2022

Letos nám anenská pouť vyšla na poslední červencový víkend a to i s pěkným počasím.

I když na sobotní večerní zábavu tolika tepla nebylo, na parádní tancovačku s přáteli u moku piva to vůbec nevadilo. V neděli nám to počasí vynahradilo. V dopoledních hodinách jsme se sešli na hřišti u domácí hospůdky, abychom připravili pouťové atrakce pro děti, které přišly v hojném počtu po výborném obědu u svých babiček a prababiček. Letos opět nechyběl skákací hrad (za což děkujeme za zapůjčení OÚ Mladý Smolivec), dále pak domácí střelnice s vlastnoručně vyrobenými růžemi našich členů a členek a balonky s překvapením (za dary také děkujeme OÚ). Všem kdo přiložili ruku k pořádání akce, ať už při sobotní zábavě, nebo nedělnímu dni, patří veliké díky. Na příští rok se už teď můžete těšit na novinky, které se nám vnukly do hlav, a které se pokusíme zrealizovat.

Autor článku: Miloslava Vávrová
Autor fotografií: Veronika Panýrková