Obec Mladý Smolivec

Rekonstrukce Bitvy Na Vraždě 25.7.2020

Letos tomu bude již 400 let, co se bitva udála. Tato dlouho očekávaná akce se konala v sobotu 25. července 2020.

Obec Mladý Smolivec v čele se starostkou Evou Kubovou tuto akci plánovala měsíce dopředu a společně s Rytíři Koruny České (pod vedením pana Cholinského) připravili volnou rekonstrukci této bitvy – a to na skutečném místě střetu – na louce U Kocova mlýna, kde se 6. října 1620 v ranních hodinách střetla armáda Českých stavů a císařská armáda pod vedením generála Karla Bonaventury Buquoye. V této bitvě tehdy zvítězila stavovská armáda nad vojsky císařskými. Bitva Na Vraždě předcházela historickému střetnutí Na Bílé hoře, kde bylo nakonec české stavovské povstání poraženo.
S přípravami se započalo již začátkem týdne, bylo potřeba bojiště připravit, posekat louku, naplánovat rozmístění stanů, stánků, upravit plochu na plánovaná parkoviště, dopravit mobilní toalety atd. V pátek odpoledne pak přípravy vrcholily, stavěly se stany, dopravily se na místo stoly a lavice, dodělávaly se poslední maličkosti. Přijeli též Rytíři Koruny České, kteří si na louce vedle plánovaného bojiště postavily dobový stanový tábor, ve kterém pak i přenocovali. Nakonec proběhla porada pro všechny organizátory, aby každý věděl, co bude zajišťovat.
V sobotu ráno se provedla zkouška bitvy a dobrovolníkům z řad občanů našich obcí, kteří se přihlásili jako komparz, byla vysvětlena jejich úloha. V 11 hodin byla celá akce slavnostně zahájena. Celým dnem provázel návštěvníky akce moderátor, k poslechu hrála dobová kapela. V pravé poledne zazněl výstřel z děla a všichni zúčastnění se odebrali k pomníku připomínající tuto bitvu, kde Rytíři Koruny České společně se starostkou a místostarostou položili věnec a kde pak proběhla krátká bohoslužba slova k uctění památky padlých vojáků.
Během odpoledne byla představena ukázka chladných a palných zbraní společně s ukázkou tehdejšího způsobu boje. Jezdci na koních předvedli, jak probíhal boj z hřbetu koně a zároveň, že nebylo vůbec lehké zaměřit a trefit svůj cíl. Nechyběl ani sokolník s nejrůznějšími dravci, které si návštěvníci mohli nechat posadit na ruku. Největší úspěch sklidil orel skalní jménem Bedřich, který svou velikostí zaujal na první pohled. Děti měly také možnost vystřelit si z luku, nebo hodit sekyrkou na připravený terč. Po areálu byly rozmístěny stánky s dřevěnými hračkami, šperky, sladkostmi a občerstvením. Celý den byly také rozdělány ohně, kde si každý návštěvník mohl upéct zakoupené vuřty nebo klobásy.
A krátce po 15. hodině začala očekávaná rekonstrukce bitvy. V úvodu pronesla krátkou řeč paní starostka, která nezapomněla zmínit, že za tuto rekonstrukci vděčíme hlavně panu Kabátníkovi, který za svého života shromáždil nejrůznější informace nejen o bitvě Na Vraždě, ale i o jiných historických událostech a místech v našem okolí. Díky jeho práci se podařilo objevit i místo odpočinku mlynáře Koce, který byl za své přesvědčení před začátkem bitvy oběšen a jeho mlýn do základů vypálen. Na místě zbyl pouze kus kamenné zdi jako připomínka jeho statečnosti. Bitva trvala téměř hodinu. Moderátorka nám celou dobu přibližovala okolnosti, jak pravděpodobně skutečná bitva probíhala. Padlo nespočet ran z pušek a rány z děla byly tak silné, že se dokonce i někteří koně při těchto výstřelech vzpínali. Nakonec se stavovské armádě podařilo pokořit císařské vojsko, kryjící se za vozovou hradbou a i po 400 letech „opět zvítězit“. Všichni účinkující sklidili od publika zasloužený aplaus.
O něco později se konala ještě jedna menší bitva – ponožková – uspořádaná pro naše nejmenší. Děti se rozdělily do dvou skupin podle toho, za kterého vojevůdce chtěly bojovat. Ponožky nacpané papírem létaly vzduchem jako dělové koule, z čehož měly děti obrovskou radost.
Tato velká akce neušla ani pozornosti televize. Reportáž na Nově jsme mohli shlédnout hned v sobotu ve večerních televizních novinách.
Okolo 19. hodiny byl program u konce, ale kdo chtěl, mohl zůstat na večerní zábavu s kapelou Jenny.cz. Podle výrazů ve tvářích návštěvníků se akce velice líbila. Počasí nám přálo, celý den bylo krásně, pouze v průběhu rekonstrukce se nám zatáhlo a spadlo pár kapek, ale ani to nadšené diváky neodradilo, spíše naopak. A není divu. Po spoustě akcí, které díky onemocnění Covid-19 byly od jara zrušeny, se tato mohla uskutečnit bez větších problémů. I přesto bylo dbáno na hygienu po celou dobu. V areálu byly rozmístěny dezinfekční „koutky“, personál v občerstvovacích zařízeních používal ochranné rukavice a i na toaletách byly pravidelně doplňovány dezinfekční a čisticí prostředky.
Myslím, že to byla velmi dobře vymyšlená a zorganizovaná akce, které se za celý den zúčastnilo okolo tisícovky návštěvníků, a to nejen z našich obcí. Byla důstojným připomenutím historických událostí z našeho okolí. Za to patří určitě velké poděkování všem organizátorům, sponzorům a hlavně Obci Mladý Smolivec.

Autor článku: Aneta Tichá
Autor fotografií: Pavel Motejzík, Eva Kubová, Jirka Krejčík