Obec Mladý Smolivec

„Rekonstrukce komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“

Informace o rekonstrukci komunikací v Mladém Smolivci a Dožicích.

Poslední dubnový den letošního roku jsme úspěšně dokončili 1. etapu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“. Jednalo se o jednu místní komunikaci v Mladém Smolivci s názvem „Hlinovna-Draha“. Celý projekt je spolufinancovaný Evropskou unií a částečně hrazen z rozpočtu obce.

Rekonstrukci provedla na základě výběrového řízení firma STRABAG a.s.
V Mladém Smolivci byla zrekonstruována prašná komunikaci v délce 590 m a průměrné šířce 4 m. Komunikace je spojnicí místních podnikatelů, trvale žijících občanů, rekreačních objektů a plánované zástavby s okolím. Rekonstrukce této části nebo-li 1.etapa začala již 23. 2. 2009 podpisem smlouvy, potom následovalo 1. 3. 2009 předání staveniště, ale fyzicky, díky nepříznivému počasí, začala až 27. 3. 2009. Přes malý skluz v začátku jsme úspěšně přebírali hotové dílo podle smlouvy 30. 4. 2009.

2. etapu jsme začali přesně na termín, tedy 1. června 2009. V druhé etapě jsme rekonstruovali dvě komunikace v Dožicích, a to „Do souhradí“ a „Ke mlejnu. Délka těchto úseků čítala dohromady 800 m délky při průměrné šířce komunikace 4 m. Součástí rekonstrukce komunikace „Ke mlejnu“ byla i rekonstrukce točny pro autobusy a bezpečný výjezd komunikace ze Souhradí. Drobné stavební přípravy již začaly v druhé polovině května, ale naplno se začalo na den dětí. Tato druhá etapa je již z devadesáti procent dokončena, ale ještě chybí drobné dodělávky, jako jsou dosypání travnatých ploch ornicí, úprava krajnic a točny.

Dokončení druhé etapy a tím i celého projektu se plánuje na konec července a začátek srpna roku 2009. Celý projekt je dotován z 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa Dostupnost center, oblast podpory Rozvoj místních komunikací. Celkové náklady projektu mohou být až 6.177.724,54 Kč (jelikož jsme vysoutěžili ve výběrovém řízení méně, této částky nedosáhneme), po splnění všech podmínek smlouvy obdržíme dotaci maximálně ve výši 5.647.352,59 Kč. Jedná se o příspěvek Společenství ve výši 5.189.459,13 Kč a Národní spolufinancování ve výši 457.893,46 Kč. Naše obec se na této rekonstrukci podílí 7,5%, tj. částkou 530.371,95 Kč. Výsledná a přesná čísla budou známa po dokončení a vyúčtování celé akce.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová