Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 1999

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 1999.

ROZPOČET 1999 - PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 500.000
Daň z příjmu fyzických osob 350.000
Daň z příjmu právnických osob 800.000
Poplatek ze vstupného 2.500
Správní poplatky 10.000
Poplatek ze psů 8. 500
Daň z nemovitostí 700.000
Poplatky z veřejných prostranství 5.000
Tržby za dřevo 750.000
Pronájmy neb. prostor 50.000
Tržby za vodu 300.000
Příjmy ze školního stravování 130.000
Pronájem zdravotního střediska 40.400
Nájem objektu Agrochov 25.000
Prodej pozemků 12.000
Účelová dotace 106.900
Územně vyrovnávací dotace 47.700
Úroky z účtů 12.000
Úhrada Úřadu práce 50.000
Příjmy celkem 3, 900.000

ROZPOČET 1999 - VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 12.000
Drobný nákup 20.000
Nákup ponorného čerpadla 30.000
Elektrická energie 150.000
Rozbory vody 20.000
Celkem 232.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 200.000
Sociální pojištění 80.000
Zdravotní pojištění 30.000
Drobný nákup 200.000
Pohonné hmoty 50.000
Nákup služeb, těžba dřeva, správa lesů 210.000
Zpracování LHP 100.000
Celkem 870.000

Základní škola:

Hrubé mzdy 30.000
Sociální pojištění 12.000
Zdravotní pojištění 4.000
Učební pomůcky 8.000
Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 200.000
Telefonní hovory 5.000
Příspěvek za žáky 48.000
Celkem 317.000

Mateřská škola:

Hrubé mzdy 100.000
Učební pomůcky 9.000
Drobný nákup 315.000
Elektrická energie 40.000
Uhlí 60.000
Telefonní hovory 6.000
Nákup služeb 90.000
Celkem 620.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 40.000
Celkem 40.000

Školní jídelny:

Nákup potravin 150.000
Drobný nákup 3.000
Drobný nákup 7.000
Celkem 160 .000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 15.000
Elektrická energie 100.000
Mzdy 5.000
Celkem 120.000

Doprava:

Nájem z nocovny 15.000
Nákup posypového materiálu 50.000
Údržba m.kom. 46.000
Dopravní obslužnost 90.000
Celkem 201.000

Sociální dávky:

Sociální dávky 6.000
Příspěvek svazu důchodců 10.000
Celkem 16.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 6.000
Elektrické energie knihovna 5.000
Příspěvek Tělovýchovné jednotě 10.000
El.energie kulturní dům 19.000
Celkem 50.000

Požární ochrana:

Drobný nákup 20.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 5.000
Školení PO 20.000
Nákup služeb pojištění 33.000
Celkem 83.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 300.000
Sociální pojištění OZ 90.000
Zdravotní pojištění OZ 40.000
Hrubé mzdy obecní úřad 200.000
Sociální pojištění OÚ 60.000
Zdravotní pojištění OÚ 30.000
Ochranné pomůcky 2.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Nábytek OÚ 50.000
Drobný nákup 100.000
Elektrická energie 30.000
Uhlí 20.000
Pohonné hmoty 50.000
Poštovní služby 5.000
Telefonní hovory 50.000
Služby peněžních ústavů 40.000
Právní konzul. služby 20.000
Nákup služeb 30.000
Opravy a údržba 20.000
Pohoštění OÚ 7.000
Dárky k živ. jubileu 10.000
Příspěvek mikroregionu 17.000
Celkem 1,191.000
   
Výdaje celkem 3,900.000

Zveřejněno: 15.12.1998