Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2001

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2001.

ROZPOČET 2001- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 540.000
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ 250.000
Daň z příjmu právnických osob 930.000
Daň z přidané hodnoty 600.000
Správní poplatky 5.000
Poplatek ze psů 7. 200
Daň z nemovitostí 650.000
Poplatky z veřejných prostranství 5.000
Tržby za dřevo 400.000
Pronájmy neb. prostor 40.000
Tržby za vodu 300.000
Příjmy ze školního stravování 100.000
Pronájem zdravotního střediska 5.000
Prodej pozemků 3.000
Účelová dotace 62.200
Příjmy celkem 3, 900.000

ROZPOČET 2001- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 70.000
Drobný nákup 20.000
Elektrická energie 300.000
Rozbory vody 60.000
Celkem 450.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 400.000
Drobný nákup 150.000
Ochranné pomůcky 5.000
Pohonné hmoty 30.000
Nákup služeb 285.000
Celkem 870.000

Základní škola:

Hrubé mzdy 30.000
Učební pomůcky 10.000
Drobný nákup 14.000
Elektrická energie 100.000
Telefonní hovory 8.500
Příspěvek za žáky 109.500
Příspěvek za žáky mimo okres z.p. 026 8.000
Celkem 280.000

Mateřská škola:

Hrubé mzdy 40.000
Učební pomůcky 20.000
Drobný nákup 20.000
Elektrická energie 50.000
Uhlí 45.000
Telefonní hovory 5.000
Nákup služeb 20.000
Celkem 200.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 30.000
Celkem 30.000

Školní jídelny:

Nákup potravin 168.000
Drobný nákup 2 .000
Celkem 170 .000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 5.000
Elektrická energie 100.000
Celkem 105.000

Kulturní dům:

Oprava soc.zařízení 5.000
El.energie 5.000
Oprava soc.zařízení 130.000
Celkem 140.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 10.000
Hrubé mzdy kroniky 5.000
Elektrické energie knihovna 20.000
Příspěvek Tělovýchovné jednotě 10.000
Celkem 45.000

Požární ochrana:

Obleky SDH 5.000
Drobný nákup 15.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 5.000
Školení PO 10.000
Celkem 40.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 500.000
Hrubé mzdy obecní úřad 400.000
Ochranné pomůcky 5.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Nákup DHM 10.000
Drobný nákup 94.000
Elektrická energie 20.000
Uhlí 25.000
Pohonné hmoty 70.000
Poštovní služby 10.000
Telefonní hovory 50.000
Pojištění obce 30.000
Právní konzul. služby 10.000
Nákup služeb 80.000
Opravy a údržba 50.000
Pohoštění OÚ 5.000
Dárky k živ. jubileu 18.000
Příspěvek mikroregionu 23.000
Peněžní služby 30.000
Celkem 1, 450.000
   
Výdaje celkem 3,900.000

Zveřejněno: 15.12.2000