Obec Mladý Smolivec

Rybí slavnosti v Budislavicích dne 8.8.2020

V loňském roce bylo překvapením, když se objevily plakáty s názvem Rybí slavnosti v Budislavicích.

Překvapením to bylo z důvodu, že v Budislavicích není žádný pořádný rybník, ale i s tímto hendikepem jsme se jako pořadatelé dokázali vyrovnat a akce proběhla s velkým úspěchem.
V roce letošním jsme stáli před otázkou, zda slavnosti, nebo chcete-li hody pořádat, nebo nikoliv. Do značné míry to ovlivňovala koronavirová opatření. Kapelu jsme měli objednanou již dlouho, a protože opatření povolila a naše skupinka pořadatelů měla chuť akci uspořádat, tak jsme se do toho pustili. S přípravou bylo započato již ve středu v odpoledních hodinách a ani čtvrtek a pátek jsme nevynechali. Vše vyvrcholilo v sobotu. Poučeni z loňského roku jsme zvolili jiné uspořádání stanů, a to také proto, že jsme v letošním roce stavěli stany dva. Stánek s pochutinami byl zřízen v hasičárně, venku byl nainstalován gril a jako pomocný výčep byla použita garáž u hasičárny. Samozřejmě byla u obou stolů se vstupem zřízena dezinfekční místa. Byli jsme plni očekávání, jestli někdo dorazí. Překvapením pro nás bylo, že se na stolech začaly množit lístečky se slovem zadáno a někteří začali přicházet již kolem půl čtvrté, i když byl začátek naplánován až na sedmnáctou hodinu. Místní děvčata nadělala jednohubky a napekla různé řezy, které roznosila po stolech, a každý příchozí mohl ochutnávat. Těsně před sedmnáctou hodinou byl otevřen stánek v hasičárně a téměř okamžitě se zde udělala fronta a každý si dával, co hrdlo ráčilo. Plzeňští heligonkáři se snažili zahrát lidem podle jejich gusta a po dobrém jídle si spokojeně návštěvníci pobrukovali známé písničky. Přestávky zpěvák kapely vyplňoval přednášením anekdot a lidé se celkem dobře bavili. Velmi parné odpoledne celkem rychle utíkalo a přehouplo se do večera. Nikomu se domů moc nechtělo, tak kapela ještě své vystoupení protáhla a končila kolem půl jedenácté. Návštěvníci se začali zvolna rozcházet, avšak někteří vytrvalci vydrželi do pozdních nočních hodin.
Myslím, že lze letošní rybí hody považovat za zdařilé, a určitě nebyly poslední. V příštím roce se setkáme opět na návsi v Budislavicích u něčeho dobrého. Závěrem se sluší poděkovat těm, bez kterých by nebylo možno takovou akci zorganizovat. To znamená Obci Mladý Smolivec za zapůjčení stanů, stolů a laviček, dále všem, kteří se podíleli na výrobě pochutin, organizaci, přípravách či úklidu, všem sousedům za schovívavost a samozřejmě všem návštěvníkům, kterým se doufám v Budislavicích líbilo a bez kterých by nemělo smysl něco pořádat. Takže moc díky a zase někdy na akci v Budislavicích.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Monika Křížová, Ladislav Nový