Obec Mladý Smolivec

Setkání důchodců 10. 6. 2023

Setkání důchodců mladosmolivecka se konalo 10. června 2023. Tentokrát se setkání uskutečnilo v radošické hospůdce U Fialů.

Seniorů z našich obcí dorazilo něco okolo čtyřiceti.

Všechny seniory dopravilo dle rozpisu jednotlivých časů a zastávek převozní auto našich hasičů z JPOIII. Nejprve zahájil akci s krátkým proslovem starosta obce, představil nám kulturní referentku úřadu paní Pavlínu Hoškovou. Ta nás seznámila s programem dnešního setkání. Program byl pro naše důchodce připravený. Již tradicí se stalo vystoupení děti z mateřské školky ve Starém Smolivci, pak předvedli své umění nejmladší mažoretky, následovala ukázka vystoupení těch starších. Všichni vystupující byli odměněni zaslouženým potleskem. Pak již byla volná zábava. Nejprve začal své vystoupení DJ Pavel Šlehofer. A pak se ujali muzicírování i dva harmonikáři, kteří k svému vystoupení nepotřebovali žádné zesilovače. Do tohoto vystoupení se zapojil i starosta našeho obecního úřadu harmonikář pan František Konvář. Oba harmonikáři byli výborně slyšet a tak jsme si spolu s nimi zazpívali a zaplnil se i tanční parket.

Již před zahájením celého setkání byly na stolech pro každého seniora nachystané tácky s chlebíčky a zákusky. Ty přišly vhod zejména ke kávě. Samozřejmě nechyběla ani výborná teplá večeře. K pití jsme si mohli objednával, co kdo chtěl (s vyjimkou tvrdého alkoholu). Nejčastěji to bylo pivo a nealkoholický ochucený Birel. Okolo devatenácté hodiny se začali všichni chystat na cestu k domovům a opět nás rozvážel řidič-hasič z naší JPOIII.

Všem seniorům patří poděkování za účast a organizátorům za přípravy. Samozřejmě Fialům za vynikající obsluhu.

Autor článku: Zdeněk Hřebejk
Autor fotografií: Rudolf Svoboda